Per cobrir tots els riscos de l’empresa i de l’empresari, oferim les següents assegurances:
● Pòlissa de comerç específic pel sector carni.
● Responsabilitat Civil.
● Vehicles i motocicletes.
● Llar.
● Vida i Accidents.
● Multirisc industrial.

I per optimitzar la despesa anual en assegurances oferim un SERVEI D’AUDITORIA GRATUÏTA de les assegurances contractades amb la finalitat d’optimitzar la despesa anual dedicada a les assegurances