● Pla de successió
● Pla de retribució dels membres familiars
● Plans estratègics
● Estudi i anàlisi de dades financeres
● Quadre de comandament
● Assessoria financera personalitzada