● Temes mercantils
● Temes administratius
● E-commerce
● Assessorament en relació a la legislació del sector
● Enviament de normatives
● Herències, testaments
● Arrendaments
● Compravenda