Competència digital 2.0

Dies: Del 30 d'octubre al 15 de desembre
Modalitat: Online

Objectius del curs
Desenvolupar i sensibilitzar una actitud positiva cap a l'aportació d'idees, coneixements i experiències en els contextos col·laboradors virtuals.
Aprendre a utilitzar el "networking" com a via de desenvolupament de negoci.
Ser capaç d'introduir les tecnologies més innovadores en els entorns, aplicacions i processos.
Comprendre el "valor afegit" que pot aportar la utilització de les Tecnologies Web 2.0 tant en les relacions internes com en la gestió amb clients i proveïdors.
Aconseguir una major auto-responsabilitat sobre la informació facilitada a Internet a través de la reflexió sobre els possibles problemes de seguretat de les xarxes socials.
Aprendre a treballar a la Web 2.0 i a les xarxes socials, i crear coneixement sobre la filosofia 2.0 a través de l'ús d'eines col·laboradores (blogs, wikis).

Dirigit a
Dirigit a persones que vulguin desenvolupar els coneixements, habilitats i actituds, necessaris per a l'ús adequat de la tecnologia i eines de comunicació 2.0.

Contingut
APRENDRE A TREBALLAR A LA WEB 2.0 I A LES XARXES SOCIALS.
Què és l'empresa 2.0
Consumidor 2.0

CREAR CONEIXEMENT SOBRE LA FILOSOFIA 2.0 A TRAVÉS DE L'ÚS D'EINES COL·LABORATIVES.
Blogs.
Wikis.

SOCIAL MEDIA.
Social media.
Social network.
Crowdsourcing.

XARXES SOCIALS DESTACADES.
Facebook: aplicacions en les organitzacions.
Comunitats professionals: Linkedin.
Twitter.
YouTube: usos empresarials.
Flickr.

CATEGORITZACIÓ I SINDICACIÓ.
Social bookmarking.
Sindicació de continguts: RSS.
Podcasts.

MOBILITAT I AGREGACIÓ.
Mobility.
Geo-localizació a les xarxes socials.
Agregacions: mashups.

Perfil dels ponents
Consultor especialitzat en xarxes socials, comerç electrònic i presència en Internet.

Per més informació i inscripcions aquí

Si vols compartir...