Com mesurar la satisfacció del client

Dies: Del 28 de setembre al 27 d'octubre
Professor: Joan Perayre Quirant
Modalitat: Online

Objectius del curs
Facilitar els coneixements adequats als participants per a que puguin desenvolupar una enquesta, amb visió del client, que els permeti conèixer els aspectes més valorats i els més importants des de la visió de l’usuari del producte/servei que realitza l’organització; i la seva interrelació amb els processos/activitats interns de tal manera que permeti l’assignació d’indicadors per a evitar de forma proactiva les queixes dels clients.

Dirigit a
Qualsevol professional d'empresa que tingui contacte amb clients externs o persones que hi estiguin interessades i vulguin aprofundir en aquest tema.

Contingut
Els processos com elements clau de la gestió interna.
El client. Unitat de presa de decisions.
Desenvolupament d'un model d'enquesta proactiva.
Els atributs de la qualitat.
La matriu. Atributs de la qualitat i la segmentació per clients.
Desplegament dels atributs de la qualitat: les característiques del producte/servei.
Identificació dels indicadors interns.


Perfil del ponent
Joan Perayre Quirant
Enginyer Tècnic, auditor certificat ISO 9000:2000 i Màster en Gestió d'Empreses per l’ Institut Català de Tecnologia.Actualment consultor i formador d'empreses en l'àmbit de qualitat, millora de processos i gestió de les persones.

Per més informació i inscripció aquí

Si vols compartir...