Control del negoci. El quadre comandament integral

Dies: Del 16 d'octubre al 21 de desembre (45h)
Professor: Remigi Palmés
Modalitat: Online

Objectius del curs
En qualsevol empresa o negoci s'han de prendre decisions constantment. Aquestes decisions no es poden basar en la intuïció. Cal gestionar correctament la informació per poder decidir. Cal saber quina és aquesta informació i quines eines tenim per gestionar-la correctament. En definitiva, cerquem controlar el negoci.

Dirigit a
Aquest curs, “El quadre de comandament integral com a eina de control del negoci”, és un curs per a gerents i directius d'empreses (independentment de la grandària o sector) que ja tinguin certa experiència i coneixements en matèria empresarial. En el curs es treballaran conceptes empresarials que entenem que l'alumne ja coneix o que pot actualitzar fàcilment. Per exemple quan es parli de balanços i comptes d'explotació, el curs no desenvoluparà la matèria per explicar de forma detallada cadascun d'aquests conceptes, ja que s'entén que l'alumne ja els coneix.

Contingut

Mòdul-1 Introducció.

Tema 1 - La visió estratègica i operativa del quadre de comandament.
Tema 2 - Característiques del quadre de comandament.
Tema 3 - Funcions del gerent davant el quadre de comandament.

Mòdul- 2 Control estratègic. Controlant el futur.

Tema 1 - Visió estratègica, cap a on anem, aspectes macroeconòmics.
Tema 2 - Identificació dels principals problemes de l'empresa dintre del sector. Problemes estructurals.
Tema 3 - On volem anar, la gènesi de l'empresa, la nostra filosofia.
Tema 4 - On estem, anàlisi DAFO, la base per a la nova estratègia.
Tema 5 - Elecció de les nostres estratègies, de creixement, de desenvolupament, competitives, oceans blaus, etc.
Tema 6 - La planificació estratègica, dels objectius estratègics als objectius operatius, pla d'acció.

Mòdul - 3 Control operatiu. Controlant el passat.

Tema 1 - Introducció.
Tema 2 - Els balanços i la seva anàlisi.
Tema 3 - Els comptes d'explotació i la seva anàlisi.
Tema 4 - Elaboració de les ràtios quantitatives i qualitatius.
Tema 5 - El control dels recursos humans, direcció per objectius.

Perfil dels ponents
Remigi Palmés
Llicenciat en Management internacional per ESMA. Dedicat a la formació empresarial de gerents i comandaments intermedis, en matèria de direcció i gestió empresarial, comerç internacional i consultoria estratègica especialitzada en pimes.

Preu del curs
385,00 €

Per inscripcions aquí
 

Si vols compartir...