Finances per a no financers

Dies: Del 4 d'octubre al 23 de novembre (40h)
Professor: Josep Palmés
Modalitat: Online

Objectius del curs
L'objectiu del curs és proporcionar als professionals o futurs professionals d'àrees no financeres de l'empresa els coneixements teòrics i sobretot pràctics necessaris per entendre els conceptes i la terminologia de les finances amb els quals podran prendre millors decisions.

Dirigit a
Persones interessades a adquirir o aprofundir en els coneixements en l'àrea financera, com autònoms, gerents de pimes i micropimes, directors i professionals no financers de diferents departaments.

Contingut
1. Introducció.
2. Els estats financers. El balanç.
3. Els estats financers. El compte de pèrdues i guanys.
4. L'ús dels ràtios.
5. Rendiment, rendibilitat, autofinançament.
6. El punt mort.
7. Els pressupostos.
8. Els costos.
9. Negociació bancària. Sistemes de finançament.


Perfil dels ponents
Josep Palmés
Economista i Màster en finances per ESADE, àmplia experiència desenvolupant l'activitat de consultor d'empreses en l'àmbit financer i docent.

Preu del curs
295,00 €

Per inscripcions aquí
 

Si vols compartir...