Campus Empresarial Virtual

En el Campus Empresarial Virtual trobareu formació on-line tutoritzada amb garanties, orientada a les empreses de Carnisseria-Xarcuteria, i en les diferents àrees de gestió.

Llegir més


Curs de Manipulació d'Aliments

Vàlid per a tot el personal relacionat amb el món de la Carnisseria, tant al detall com a majorista. També vàlid per a tot tipus de repartidors i transportistes de Carn.

Llegir més


Finances per a no financers

Objectius del curs
L'objectiu del curs és proporcionar als professionals o futurs professionals d'àrees no financeres de l'empresa els coneixements teòrics i sobretot pràctics necessaris per entendre els conceptes i la terminologia de les finances amb els quals podran prendre millors decisions.

Dirigit a
Persones interessades a adquirir o aprofundir en els coneixements en l'àrea financera, com autònoms, gerents de pimes i micropimes, directors i professionals no financers de diferents departaments.

 

Llegir més


L'Èxit Professional

Objectius del curs
Descobrir, conèixer el nostre potencial per a aportar el millor de nosaltres.
Donar una pauta que dirigeixi la nostra vida amb passió i amb un propòsit: el de l'èxit personal i professional.
Aprendre a utilitzar-lo en l'entorn personal i professional, a través del coneixement, pràctica i ús de les habilitats que tots tenim intrínseques.
Potenciar conscientment, les nostres habilitats i virtuts humanes: El nostre principal i més bàsic recurs.

Dirigit a
Dirigit a totes les persones amb inquietuds de millora personal i professional, amb sensibilitat cap al potencial que tenen per a modificar el seu entorn.

 

Llegir més


Control del negoci. El quadre comandament integral

Objectius del curs
En qualsevol empresa o negoci s'han de prendre decisions constantment. Aquestes decisions no es poden basar en la intuïció. Cal gestionar correctament la informació per poder decidir. Cal saber quina és aquesta informació i quines eines tenim per gestionar-la correctament. En definitiva, cerquem controlar el negoci.

Dirigit a
Aquest curs, “El quadre de comandament integral com a eina de control del negoci”, és un curs per a gerents i directius d'empreses (independentment de la grandària o sector) que ja tinguin certa experiència i coneixements en matèria empresarial. En el curs es treballaran conceptes empresarials que entenem que l'alumne ja coneix o que pot actualitzar fàcilment. Per exemple quan es parli de balanços i comptes d'explotació, el curs no desenvoluparà la matèria per explicar de forma detallada cadascun d'aquests conceptes, ja que s'entén que l'alumne ja els coneix.

Llegir més


Cursos oferts per:

Fundació Oficis de la Carn
Campus empresarial Virtual