Assessoria d’Assegurances: Pòlissa Col·lectiva de Responsabilitat Civil

Recordem que GremiCarn disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil que inclou a tots els agremiats obligatòriament, amb un import anual de 16,50€. Cada associat té un únic punt de venda assegurat en aquesta pòlissa col·lectiva.

Volem fer especial atenció a aquells associats que no tenen contractada cap mena de pòlissa de responsabilitat civil per als altres establiments de que puguin disposar, si és el cas, doncs en el supòsit que es produís un sinistre la pòlissa col·lectiva no cobriria l’establiment que no estigués inclòs a la mateixa.

És per això, que si voleu consultar l’establiment que teniu cobert i/o ampliar la cobertura a d’altres punts de venda us poseu en contacte amb la nostra corredoria d’assegurances General Broking, SL al telèfon 93 237 93 96 o a través del correu electrònic gbroking@gbroking.com

Si vols compartir...