Nous cursos

Escola Oficis de la Carn

MÉS INFORMACIÓ

Serveis

Assessoria fiscal, comptable, laboral, jurídica, higiènica i sanitària, medi ambient i estalvi energètic

Formació

Cursos de formació oferts per la Fundació Oficis de la Carn i els millor professionals

Comunicació

Gras i Magre, Info gremicarn, campanyes, agenda d'activitats

SERVEIS

Departament Fiscal

Estimació Objectiva Mòduls, estimació Directa Simplificada. Estimació Directa Normal, IVA, Renda, Altes i baixes IAE

Accedir

Departament Comptable

Comptabilitat directa norma, comptabilitat directa simplificada, confecció i legalització de llibres, presentació Comptes Anuals

Accedir

Departament Laboral

Contractes i pròrrogues, autònoms, altes i baixes, nòmines, liquidacions Retencions, liquidacions de Seguretat Social, pensions jubilació, viduïtat...

Accedir


Assessoria Jurídica

Temes mercantils, temes administratius, e-commerce, assessorament en relació a la legislació del sector, enviament de normatives...

Accedir

Assessoria Higiènica i Sanitària

Assessorament tecnico - sanitari, actuacions administratives, guia de pràctiques corrects d'higiene...

Accedir

Assessoria d'Empresa familiar i estratègia empresarial

Pla de successió, pla de retribució dels membres familiars, plans estratègics, estudi i anàlisi de dades financeres...

Veure més


Medi Ambient - Estalvi Energètic

Servei d'Assessorament Energètic, condicions tècnic sanitàries: permisos sanitaris, indústries Agràries

Accedir

Mediació d'assegurances

Per cobrir tots els riscos de l’empresa i de l’empresari. Pòlissa de comerç específic pel sector carni, responsabilitat civil, vehicles i motocicletes, llar, vida i accidents, multirisc industrial.

Veure més

Altres serveis

Gestió de subvencions, Revisions ATP de vehicles Isoterms, Solucions TIC: web, xarxes socials, gestió del domini Gremicarn.cat per a qualsevol soci.

Veure més


Legislació

Comercial, Fiscal, Higiènica - Sanitària, Laboral, Ajuts i subvencions, Artesania Alimentària

Veure més

Agenda d'Autocontrol

Tots els establiments alimentaris sense excepció, han d'assegurar que els aliments que manipulen, transformen, elaboren, comercialitzen tinguin les màximes garanties higièniques i sanitàries.

Accedir

Botiga

Per fer comandes de productes a la nostra botiga

Veure PDF Accedir

FORMACIÓ